Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh công khai toàn bộ tin mật buộc Ba Dũng cúi đầu nhận tội

Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh công khai toàn bộ tin mật buộc Ba Dũng cúi đầu nhận tội
Loading...

Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh công khai toàn bộ tin mật buộc Ba Dũng cúi đầu nhận tội - Thời lượng: 01:20:42

Tin tức chính trị Việt Nam và thời sự quốc tế mới nhất được cập nhật liên tục.

Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh công khai toàn bộ tin mật buộc Ba Dũng cúi đầu nhận tội

Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh công khai toàn bộ tin mật buộc Ba Dũng cúi đầu nhận tội