Đi Thăm Lưới Cá Thì hoảng hồn Phát Hiện Con RẮN Hổ Mang Khủng này Mắc vào Trong Lưới Và Cái Kết

Đi Thăm Lưới Cá Thì hoảng hồn Phát Hiện Con RẮN Hổ Mang Khủng này Mắc vào Trong Lưới Và Cái Kết
Loading...

Đi Thăm Lưới Cá Thì hoảng hồn Phát Hiện Con RẮN Hổ Mang Khủng này Mắc vào Trong Lưới Và Cái Kết - Thời lượng: 00:14:07

Đây là video quay lại cảnh mình và anh nhà bác đi kích cá tiện qua chỗ chúng mình thả lưới để nhấc lưới cá và gặp phải con rắn này bị mắc trong cái lưới cũ đã bỏ đi
Cận Cảnh Bắt Ổ Rắn Hổ Mang Trong Hang Chuột Ở Bờ Ruộng Lúa:
https://www.youtube.com/watch?v=LtAB37-SO_g
Kích Cá Lóc Trong Bụi Rậm và Cái Kết Gặp Ngay Em Rắn Hổ Mang Khủng :
https://www.youtube.com/watch?v=P1j2Hfy4qhI
Đi kích tại ruộng lúa bỏ hoang được Cá Lóc khủng và rất nhiều cá chép:
https://www.youtube.com/watch?v=ntTMz-72LTo
Chỉ cần 6 Phút thôi là đã gần đầy xô cá rồi (Cá ao thả mưa to chui ra ngoài ) - electric fishing:
https://www.youtube.com/watch?v=zTSLhm757co

Đi Thăm Lưới Cá Thì hoảng hồn Phát Hiện Con RẮN Hổ Mang Khủng này Mắc vào Trong Lưới Và Cái Kết

Đi Thăm Lưới Cá Thì hoảng hồn Phát Hiện Con RẮN Hổ Mang Khủng này Mắc vào Trong Lưới Và Cái Kết