Đầu năm 2018 mới xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại

Đầu năm 2018 mới xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại
Loading...

Đầu năm 2018 mới xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại - Thời lượng: 00:00:53

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung trong tháng 1 và tháng 2/2018, mỗi đợt sẽ kéo dài từ 7-10 ngày

Đầu năm 2018 mới xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại

Đầu năm 2018 mới xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại