[BIẾN MỚI NHẤT] - NỔ KHO ĐẠN Ở GIA LAI ĐÊM 10-01-2018

[BIẾN MỚI NHẤT] - NỔ KHO ĐẠN Ở GIA LAI ĐÊM 10-01-2018
Loading...

[BIẾN MỚI NHẤT] - NỔ KHO ĐẠN Ở GIA LAI ĐÊM 10-01-2018 - Thời lượng: 00:05:36

Nổ kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 xã Hà Lòng huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

[BIẾN MỚI NHẤT] - NỔ KHO ĐẠN Ở GIA LAI ĐÊM 10-01-2018

[BIẾN MỚI NHẤT] - NỔ KHO ĐẠN Ở GIA LAI ĐÊM 10-01-2018