[BÃO SỐ 2] Tin Khẩn Cấp Mới Nhất Về ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI có thể trở thành bão số 2 năm 2018 - Bình Luận

[BÃO SỐ 2] Tin Khẩn Cấp Mới Nhất Về ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI có thể trở thành bão số 2 năm 2018 - Bình Luận
Loading...

[BÃO SỐ 2] Tin Khẩn Cấp Mới Nhất Về ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI có thể trở thành bão số 2 năm 2018 - Bình Luận - Thời lượng: 00:04:11

Tùng nghĩ vùng áp thấp này có khả năng thành bão số 2 nhưng sẽ tan biến trên biển đồng không vào đất liên. Nhưng đó chỉ là nhận đinh của riêng Tùng.

Mọi người có thể đóng góp ý kiến của riêng mình!

Xin hẹn mọi người ở video tiếp theo của Tùng về diễn biến cơn bão này.

[BÃO SỐ 2] Tin Khẩn Cấp Mới Nhất Về ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI có thể trở thành bão số 2 năm 2018 - Bình Luận

[BÃO SỐ 2] Tin Khẩn Cấp Mới Nhất Về ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI có thể trở thành bão số 2 năm 2018 - Bình Luận