Around The World - Noo Phước Thịnh | Gala Nhạc Việt 11 (Official)

Around The World - Noo Phước Thịnh | Gala Nhạc Việt 11 (Official)
Loading...

Around The World - Noo Phước Thịnh | Gala Nhạc Việt 11 (Official) - Thời lượng: 00:03:53

Around The World | Gala Nhạc Việt 11 - Về Nhà Đón Tết (Official)
Sáng tác: Châu Đăng Khoa
Biểu diễn: Noo Phước Thịnh
Hỗ trợ: Bước Nhảy

Subscribe Gala Nhạc Việt: http://yeah1.net/GalaNhacViet
Facebook Gala Nhạc Việt: www.facebook.com/galanhacviet
Gmail: [email protected]
Hotline: 0909 805 200 - (08) 66 846 706
Địa chỉ: 65G Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM
©2018 Gala Nhạc Việt. All rights reserved

Around The World - Noo Phước Thịnh | Gala Nhạc Việt 11 (Official)

Around The World - Noo Phước Thịnh | Gala Nhạc Việt 11 (Official)