Ai Là Triệu Phú - 2/1/2018 | Người chơi đến từ 'hành tinh khác'

Ai Là Triệu Phú - 2/1/2018 | Người chơi đến từ 'hành tinh khác'
Loading...

Ai Là Triệu Phú - 2/1/2018 | Người chơi đến từ 'hành tinh khác' - Thời lượng: 00:38:37

Số đầu tiên của chương trình ALTP với người dẫn chương trình mới - MC Phan Đăng và người chơi đến từ 'hành tinh khác' được phát sóng ngày 02/01/2018 trên VTV3.

Ai Là Triệu Phú - 2/1/2018 | Người chơi đến từ 'hành tinh khác'

Ai Là Triệu Phú - 2/1/2018 | Người chơi đến từ 'hành tinh khác'