26 tỉ biến mất từ tài khoản ngân hàng VPBank? | VTC

26 tỉ biến mất từ tài khoản ngân hàng VPBank?  | VTC
Loading...

26 tỉ biến mất từ tài khoản ngân hàng VPBank? | VTC - Thời lượng: 00:01:43

VTC | Liên quan đến vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất”, Ngân hàng (VPBank) khẳng định “làm đúng quy trình”, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc.

26 tỉ biến mất từ tài khoản ngân hàng VPBank?  | VTC

26 tỉ biến mất từ tài khoản ngân hàng VPBank? | VTC